501 do toliko najpogostejših poizvedb: 1000

Seznam predstavlja vzorec simptomov, bolezni in drugih poizvedb in se ga posodablja tedensko.