3001 do toliko najpogostejših poizvedb: 4000

Seznam predstavlja vzorec simptomov, bolezni in drugih poizvedb in se ga posodablja tedensko.