Symptoma

Odtis

Informacije v skladu z razdelkom 5 Zakona o elektronskem poslovanju in pravnimi zahtevami v zvezi z
razkritjem v skladu z razdelkoma 24 in 25 Zakona o medijih

Lastnik in založnik:

Symptoma GmbH
Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Telefon: +43 662 458206
E-naslov: [email protected]

Company Details

Generalni direktorji:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

Matična številka podjetja:

FN 323397i

Poslovni register pri pristojnem uradu:

Landesgericht Wels

Identifikacijska številka davka na promet (ID za DDV):

ATU65000358

Članstva:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Namen delovanja družbe:

Družba Symptoma GmbH ponuja računalniške in internetne storitve.

Poleg tega je družba pooblaščena za izvajanje vseh ukrepov, transakcij in dejavnosti, ki so koristne ali so potrebne za doseganje namena delovanja družbe, zlasti

nakup in zakup pravic do udeležbe pri upravljanju drugih podjetij in korporacij ter prevzem upravljanja in zastopanja takšnih podjetij in partnerstev; ter ustanavlja in deluje v okviru podružnic in odvisnih družb v državi ustanovitve in v tujini.

Funding

EU Flag

Ta projekt je prejel finančna sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije, imenovanega Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o donaciji št. 830017